Departament: Ciencias de la Educación

Àrea: Didàctica i Organització Escolar

Grup d'investigació: TEACHING AND CURRICULUM GROUP

Correu: gonzalezlopandrea@uniovi.es