Departament: Administración de Empresas

Àrea: Organització d'Empreses

Correu: daclayson@uniovi.es