Departament: Historia del Arte y Musicología

Àrea: Història de l'Art

Grup d'investigació: ESCENARIOS PARA EL ARTE

Correu: castromarina@uniovi.es