Preface

  1. de Pablos, P.O.
  2. Almunawar, M.N.
  3. Anshari, M.
Libro:
Strengthening Sustainable Digitalization of Asian Economy and Society

ISBN: 9798369319420

Ano de publicación: 2024

Páxinas: xix-xxvi

Tipo: Editorial