O poboamento na comarca do Baixo Miño e a súa evolución na prehistoria e na antigüidade

  1. Díaz Rodríguez, Mikel
  2. Rodríguez Nóvoa, Alba Antía
  3. Carballo Lomba, Antón
  4. Carrero Pazos, Miguel
  5. Valle Abad, Patricia
  6. Vázquez Martínez, Alia
Book:
Estudos de Arqueoloxía, Prehistoria e Historia Antiga: achegas dos novos investigadores
  1. Cordeiro Macenlle, Rebeca (coord.)
  2. Vázquez Martínez, Alia (coord.)

Publisher: Andavira

ISBN: 978-84-8408-933-9

Year of publication: 2016

Pages: 95-111

Type: Book chapter