Calicivirus Protein Structures

  1. Ng, Kenneth K. S.
  2. Parra, Francisco
Libro:
CALICIVIRUSES: MOLECULAR AND CELLULAR VIROLOGY
  1. Hansman, GS (coord.)
  2. Jiang, XJ (coord.)
  3. Green, KY (coord.)

ISBN: 978-1-904455-63-9

Año de publicación: 2010

Páginas: 95-110

Tipo: Capítulo de Libro