Amadeo I Te republican king?

  1. Higueras Castaneda, Eduardo
  2. Sanchez Collantes, Sergio
Col·lecció de llibres:
Monarchy and liberalism in Spain
  1. Narciso, DS (coord.)
  2. BarralMartinez, M (coord.)
  3. Armenteros, C (coord.)

ISBN: 978-0-367-81037-5 978-0-367-40990-6

Any de publicació: 2021

Pàgines: 58-76

Tipus: Capítol de llibre