Assessing microbiota composition in the context of aging

  1. Campos-Iglesias, D.
  2. Freije, J.M.P.
  3. López-Otín, C.
Colección de libros:
Methods in Cell Biology

ISSN: 0091-679X

Ano de publicación: 2024

Volume: 181

Páxinas: 73-85

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/BS.MCB.2022.12.007 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible