Karen Donoso. Cultura y dictadura. Censuras, proyectos e institucionalidad cultural en Chile. 1973-1989. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2019, 219 pp.

  1. Juan Pablo González 1
  1. 1 Instituto de Música, Universidad Alberto Hurtado, Chile
Revista:
Revista musical chilena

ISSN: 0716-2790 0717-6252

Any de publicació: 2019

Any: 73

Número: 231

Pàgines: 170-172

Tipus: Ressenya

DOI: 10.4067/S0716-27902019000100170 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor

Altres publicacions en: Revista musical chilena