Targeted Mass Spectrometry Analysis of Protein Phosphorylation by Selected Ion Monitoring Coupled to Parallel Reaction Monitoring (tSIM/PRM)

  1. Pascual, J.
  2. Kangasjärvi, S.
Colección de libros:
Methods in Molecular Biology

ISSN: 1940-6029 1064-3745

Ano de publicación: 2022

Volume: 2526

Páxinas: 227-240

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-1-0716-2469-2_17 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible