"Di-yos que nun me maten"

  1. Juan Rulfo
  2. Claudia Elena Menéndez Fernández trad.
Journal:
Lliteratura: Revista Lliteraria Asturiana

ISSN: 1131-9542

Year of publication: 2021

Issue Title: XLII Día de les Lletres Asturianes. Especial lliteratura traducida

Issue: 37

Pages: 46-50

Type: Article

More publications in: Lliteratura: Revista Lliteraria Asturiana