Onomàstica Romànica: Antroponímia dels expòsits i etimologia toponímica, especialment de València. Edición a cargu d’Emili Casanova. Valencia, Editorial Denes, 2017.

  1. Claudia Elena Menéndez Fernández
Journal:
Lletres asturianes: Boletín Oficial de l'Academia de la Llingua Asturiana

ISSN: 0212-0534 2174-9612

Year of publication: 2018

Issue: 118

Pages: 171-178

Type: Book review

More publications in: Lletres asturianes: Boletín Oficial de l'Academia de la Llingua Asturiana