Proxeccións de poboación para áreas pequenasestimacións no ámbito da parroquia en cinco provincias do noroeste de España

 1. Fernández Vázquez, Esteban 1
 2. Rubiera Morollón, Fernando 2
 1. 1 Universidad de Oviedo –Laboratorio de Análisis Económica Regional (REGIOlab)
 2. 2 Universidad de Oviedo – Departamento de Economía Aplicada
Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 2020

Título do exemplar: Special Issue: Socio-economic challenges of demographic change

Volume: 29

Número: 2

Páxinas: 36-49

Tipo: Artigo

DOI: 10.15304/RGE.29.2.7121 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Resumo

Neste artigo preséntase un procedemento sinxelo para obter proxeccións demográficas para áreas xeográficas pequenas. O método aquí presentado baséase en asumir que as tendencias das zonas que se van proxectar serán similares ás observadas en períodos anteriores, e en tomar as proxeccións para áreas xeográficas máis extensas como punto de referencia. En termos matemáticos, esta técnica pasa por un problema de minimización restrinxida das diverxencias cuadráticas entre as proxeccións obtidas e as observadas en períodos pasados, onde as proxeccións demográficas agregadas se toman como restrición.Esta proposta encaixa adecuadamente co escenario presente no caso das proxeccións demográficas que o Instituto Nacional de Estatística (INE) elabora para España, onde as previsións se presentan a escala provincial pero non con máis nivel de detalle. Aínda que estas proxeccións provinciais son útiles de cara á planificación de políticas e de cara á dotación de determinados servizos por parte do sector público, sería desexable dispor delas a unha escala xeográfica inferior ao do ámbito provincial. O procedemento presentado neste traballo ilústrase co caso de cinco provincias de España, correspondentes ás comunidades autónomas de Asturias e Galicia, nas que as predicións de poboación correspondentes para o ano 2033 son desagregadas a unha escala xeográfica de parroquia.

Referencias bibliográficas

 • Alonso, M.L., Fernández Vázquez, E., eRubiera, F. (2015). A methodological note for local demographic projec-tions: A shift-share analysis to disaggregate official aggregated estimations. Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, 16(1), 43-50. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5601444
 • European Commission. (2020). Global Human Settlement Layer(GHSL). Brussels, Belgium: European Commis-sion. Research Group, Joint Research Center. Recuperado de: https://ec.europa.eu/jrc/en/global-human-settlement-layer
 • Dunn, E. S. (1960). A statistical and analytical technique for regional analysis. Papersof the Regional Science Asso-ciation, 6, 97-112. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1435-5597.1960.tb01705.x
 • Glaeser, E.L., Kourtit, K., eNijkamp, P. (2020). Urban empires: Cities as global rulers in the new urban world. New York, NY: Routledge.
 • Glaeser, E.L., Ponzetto, G.A.M., e Tobio, K. (2014). Cities, skills and regional change. Regional Studies, 48(1), 7-43.DOI: https://doi.org/10.1080/00343404.2012.674637
 • Gutiérrez, D., Rubiera, F., eViñuela, A. (2017). Heterogeneity in the determinants of the population growth at the local level. Analysis of the Spanish case with GWR approach.International Regional Science Review,40(3), 211-240. DOI: https://doi.org/10.1177/0160017615589009
 • King, G., Rosen, O., eTanner, M.A. (2004). Ecological inference: New methodological strategies. Cambridge, UK: Cambridge University Press. DOI: http://doi.org/10.1017/CBO9780511510595
 • Mayor, M., López, A.J., ePérez, R. (2007). Forecasting regional employment with shift-share. Regional Studies, 41(4), 543-551. DOI: https://doi.org/10.1080/00343400601120205
 • Mazzuco, S., eKeilman, N. (Eds.). (1990). Developments in demographic forecasting.The Springer Series on Demo-graphic Methods and Population Analysis, 49.Cham, Switzerland: Springer. DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-030-42472-5
 • Rubiera, F., Fernández, E., Gutiérrez, D., eViñuela, A. (2014). Análisis de la situación y perspectivas demográficas en el Principado de Asturias y revisión de las políticas aplicadas en Europa para el diseño de una agenda demo-gráfica. Primer informe del diagnóstico de la situación y perspectivas demográficas del Principado de Astu-rias. Oviedo: Laboratorio de Análisis Económico y Regional -REGIOlab.