Matrix Metallopeptidase-19

  1. Fanjul-Fernández, M.
  2. López-Otín, C.
Libro:
Handbook of Proteolytic Enzymes

ISBN: 9780123822192

Ano de publicación: 2013

Volume: 1

Páxinas: 830-835

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-12-382219-2.00170-8 GOOGLE SCHOLAR