Regueira, Xosé luís / Elisa Fernández Rei (eds.) (2017): Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 326 pp.

  1. Carmen Muñiz Cachón
Journal:
Estudos de lingüística galega

ISSN: 1889-2566

Year of publication: 2018

Issue: 10

Pages: 164-166

Type: Book review

More publications in: Estudos de lingüística galega