Projective forcing

  1. Bosch Bastardes, Roger
Supervised by:
  1. Joan Bagaria Pigrau Director

Defence university: Universitat de Barcelona

Fecha de defensa: 19 September 2002

Committee:
  1. Juan Carlos Martínez Alonso Chair
  2. Ignacio Jané Palau Secretary
  3. Thomas Jech Committee member
  4. Peter Keople Committee member
  5. Pilar Dellunde Clave Committee member

Type: Thesis

Teseo: 86679 DIALNET lock_openTDX editor

Abstract

Atès que el resum conté caràcters matemàtics especials, s'ha optat per incloure'l com a document annex, amb el títol "Resum.pdf".