Modelos de regresión non lineais con erros nos regresores unha aplicación á xestión de recursos pesqueirosunha aplicación á xestión de recursos pesqueiros

  1. Estévez Núñez, Juan Carlos
Supervised by:
  1. Manel Antelo Co-director
  2. José Carlos de Miguel Domínguez Co-director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 18 April 2012

Committee:
  1. Flor María Guerrero Casas Chair
  2. María del Carmen López Andión Secretary
  3. M. Montserrat Díaz Fernández Committee member
  4. María del Mar Llorente Marrón Committee member
  5. Luis Pedro Pedreira Andrade Committee member

Type: Thesis

Abstract

Analízase o xeito no que se estiman modelos de regresión non lineais que se utilizan na xestión de recursos pesqueiros. O obxectivo é demostrar as consecuencias de descoidar a posibilidade de que os regresores deses modelos, poidan estar medidas con erros aditivos.