Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidade Do Porto (3)