Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad Politécnica Salesiana (2)