Biltzar ekarpenak (1) Ikertzaileren baten partaidetza izan duten argitalpenak

2014

  1. Creencia, verdad y transparencia

    Técnica y Verdad: (Salamanca, 30 sept.-2 octubre 2009-26/28 octubre 2011)