Biltzar ekarpenak (4) Ikertzaileren baten partaidetza izan duten argitalpenak