Capítols de llibre (2) Publicacions en què ha participat algun/a investigador/a

2005

  1. Glutamate and neurodegeneration

    Dopamine and Glutamate in Psychiatric Disorders (Humana Press), pp. 447-472

  2. TOXINS | Neurotoxins

    Encyclopedia of Analytical Science (Elsevier), pp. V9-134-V9-143