Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Rudjer Boskovic Institute (1)