Cancer susceptibility models in protease-deficient mice

  1. Folgueras, A.R.
  2. Freitas-Rodríguez, S.
  3. Español, Y.
  4. Velasco, G.
Col·lecció de llibres:
Methods in Molecular Biology

ISSN: 1064-3745

Any de publicació: 2018

Volum: 1731

Pàgines: 235-245

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-1-4939-7595-2_21 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible