Cathepsin O

  1. López-Otín, C.
  2. Velasco, G.
Libro:
Handbook of Proteolytic Enzymes

ISBN: 9780123822192

Ano de publicación: 2013

Volume: 2

Páxinas: 1821-1823

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-12-382219-2.00411-7 GOOGLE SCHOLAR